Qeveria e RMV /1.500 vende të reja pune në zonën ekonomike të Tetovës

52

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut qysh në shtator të vitit të kaluar ka marr vendim afirmativ për investimin e kontraktuesve privat LEAR dhe NORMAK në këtë zonë të lirë ekonomike.mes tjerave u nënvizua se çdo investim i huaj në Republikën e
Maqedonisë së Veriut ka ndikuar në uljen e shkallës së papunësisë dhe
këtë e kanë treguar statistikat e viteve të fundit.