Cili inspektor në cilin universitet është në “listën e pagave”

51

linku https://www.mkd.mk/kolumni/koj-inspektor-na-koj-univerzitet-e-na-platen-spisok

Gjorgji Ilievski, Inspektor i Lartë i Arsimit

Situata në lidhje me funksionimin e disa prej universiteteve në vendin tonë është alarmante dhe shqetësuese.

Nga njëra anë, ekziston organi më i lartë në vend – Bordi i Vlerësimit të Arsimit të Lartë i cili funksionon në kuadër të Agjencisë për Cilësinë e Arsimit të Lartë dhe drejtohet nga një staf i Ministrit Oliver Spasovski, Prof. Dr. Marina Mitrevska (për ta kujtuar këtë profesori, me mbështetjen personale të Ministrit Spasovski, më parë ishte anëtar i Bordit për Akreditim të Arsimit të Lartë, kryesuar nga akademiku i pazëvendësueshëm Vlado Kambovski), dhe në anën tjetër ekziston një Inspektorat Shtetëror i Arsimit i cili në pjesën më të madhe vepron si nëse përgjegjës për borën ka rënë këto ditë, por jo për punën profesionale të të gjitha universiteteve në vend.

Pse ekziston dyshimi se kjo situatë është me të vërtetë negative dhe prandaj publiku demokratik duhet të përfshihet dhe të sinjalizojë çarjet e sistemit në mënyrë që t’i zvogëlojë ato. Thjesht ndaloni praktikën e anashkalimit të Ligjit për Arsimin e Lartë në dëm të shtetit, imazhit të arsimit të lartë, studentëve që shpesh mashtrohen edhe pse paguajnë tarifa të larta shkollimi për të studiuar. Për ta bërë edhe më të qartë se për çfarë bëhet fjalë, këtu janë disa pyetje për autoritetet.

  1. Në çfarë mase respektohet neni 21 paragrafi 3 i Ligjit për Arsimin e Lartë, i cili përcakton që njësitë universitare të kenë një faqe në internet, në të cilën duhet të publikojnë informacione të rëndësishme për punën e tyre? A i kontrollojnë këto faqe në internet inspektorët nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit ose Bordi i Vlerësimit dhe a respektohet kjo dispozitë e ligjit?

A është inspektimi i këtij neni pjesë e punës së inspektorëve? A nuk është vënia e këtij artikulli nën qilim një tregues i korrupsionit të mundshëm në dëm të imazhit të arsimit të lartë? Sa informacione të vjetruara përmbajnë faqet e internetit të universitetit ose më saktësisht se sa informacione të pasakta dhe të paligjshme u ofrohen të ardhurave të interesuarve për të studiuar?

  1. Në çfarë mase zbatohen nenet 31 dhe 32 të Ligjit për Arsimin e Lartë, të cilat u referohen kompetencave të Avokatit të Popullit të Studentëve?
  2. Sa respektohet neni 36 i Ligjit për Arsimin e Lartë, i cili i referohet kompetencave të Asamblesë Studentore të Universitetit? A ka universitete ku kjo asamble është një emër i trilluar ???
  3. Pse nuk funksionon Këshilli Kombëtar i Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor nga neni 41 i Ligjit për Arsimin e Lartë? Kush është përgjegjës për institucionet në fushën e arsimit të lartë që nuk funksionojnë?
  4. A e di Qeveria që puna e Bordit të Akreditimit të Arsimit të Lartë është jashtë kontrollit, e cila së bashku me Bordin e Vlerësimit janë fajtorët më të mëdhenj për situatën e keqe në arsimin e lartë në vendin tonë?
  5. A është përmbushur paragrafi 3 i nenit 61 të Ligjit për Arsimin e Lartë, sipas të cilit në fakultete (bëni kujdes në fakultet, jo në universitet) duhet të ketë të paktën 10 persona në tituj mësimorë-shkencorë me kohë të plotë punësimi? Secretshtë sekret publik që ky artikull nuk kontrollohet qëllimisht, gjë që lejon fakultetin të funksionojë me një profesor. Por ku është ligjshmëria në marrjen e vendimeve nga Këshilli Mësimor-Shkencor me një ose dy profesorë? A i lejon këto mospërputhje me nenin 61 të Ligjit për Arsimin e Lartë që autoritetet që duhet të kontrollojnë zbatimin e tij të “paguhen” të heshtin?

Secretshtë një sekret publik që dihet se cili inspektor në cilin universitet është në “listën e pagave” dhe gëzon përfitimet e karrigeve të rehatshme në Inspektoratin Shtetëror të Arsimit. Shtë e nevojshme të kontrolloni pasurinë e këtyre inspektorëve para fillimit të punës në inspektorat dhe gjatë operacionit. Shtë e nevojshme të miratohet një kod anti-korrupsion në Inspektoratin Shtetëror të Arsimit dhe Agjencinë e Cilësisë në Arsimin e Lartë. Shtë e nevojshme të zbatohet Ligji për Arsimin e Lartë në Shkup, Shtip, Manastir, Tetovë, Strugë, Ohër dhe kudo ku ka institucione të arsimit të lartë.

  1. Pse Ministria e Arsimit dhe Shkencës hesht për faktin se profesorët akoma në pension japin mësime për studime universitare dhe aplikimet për to nënshkruhen nga profesorë të tjerë? Deri kur me këtë praktikë kriminale? Veryshtë shumë e lehtë të kontrollosh me studentët që i mësojnë ata dhe kush nënshkruan aplikimet. Jo, kjo çështje nuk po hetohet për shkak të korrupsionit të mundshëm.

Ekziston ende shumë errësirë ​​në anashkalimin dhe anashkalimin e Ligjit për Arsimin e Lartë. Më shumë dhe informacion specifik për të gjitha abuzimet në arsimin e lartë në rastin vijues.

Gjorgji Ilievski, Inspektor i Lartë i Arsimit

https://www.mkd.mk/kolumni/koj-inspektor-na-koj-univerzitet-e-na-platen-spisok