Bankat tashmë po bëjnë llogaritjet – normat e interesit si për kreditë e reja ashtu edhe për ato të vjetra do të rriten

213

Do të rriten normat e interesit për kreditë për qytetarët dhe bizneset. Jo vetëm huamarrjet e reja, por edhe korrigjimi i kredive të marra tashmë. Bankat bëjnë llogaritë.

Vendimi se sa do të rriten dhe kur normat e interesit do të jetë individual nga banka në bankë. Sinjali se paratë duhet të bëhen më të shtrenjta për të ngadalësuar inflacionin – dërguar dje nga Banka Kombëtare.

Ajo rriti me 0.25 pikë përqindje normën e interesit të bonove të BQ-së dhe nga 1.25 që është tani ajo do të jetë 1.5 për qind.

Kjo normë interesi është një tregues i drejtimit në të cilin duhet të shkojnë normat e interesit bankare.

Kjo është lëvizja e parë lart pas një periudhe të gjatë.

Bankat thonë se po ndjekin sinjalet e bankës qendrore dhe do të rregullojnë normat e interesit.

Shoqata e Bankave të Maqedonisë i udhëzon qytetarët që të lexojnë me kujdes marrëveshjet që kanë me bankat.

Praktika e deritanishme ka treguar se nuk do të ketë rregullime vetëm për kreditë me interes fiks.

Reagimi i Bankës Popullore vjen si përgjigje ndaj pritjeve se inflacioni në vend do të vazhdojë të rritet. Guvernatori Bezoska thotë se situata po monitorohet nga afër dhe nëse është e nevojshme do të reagojnë sërish për të ruajtur stabilitetin makroekonomik në vend.

Rritja e normës së interesit për bonot BQK do të thotë se bankat do të stimulohen më shumë për të shkruar bonot BQK, si një plasman më fitimprurës dhe më i sigurt, sesa për të dhënë kredi.

Ekspertët janë të bindur – paratë duhet të rriten në çmim për të qetësuar inflacionin. Për ta është i pritshëm reagimi i Bankës Popullore, por thonë se është një masë e lehtë, nuk do të mjaftojë, do të duhet të ketë masa të tjera.

https://telma.com.mk/2022/04/14/bankite-vekje-pravat-presmetki-kje-rastat-kamatite-i-na-novite-i-na-starite-krediti/