Votimi për huanë e Bankës Botërore u shty për shkak të mungesës së kuorumit

33

Debati i Përgjithshëm mbi Projektligjin për Huamarrjen me një hua nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore për Financimin e Projektit të Efiçiencës së Energjisë në sektorin publik ka përfunduar në Parlament, nën një procedurë të shkurtuar, e cila është 8 pikë seanca e 20-të dhe për të cilën u debatua për dy ditë. Votimi për këtë artikull do të planifikohet gjithashtu.

Për opozitën, kredia prej 25 milion € nga World Kiss është e lidhur me zgjedhjet e ardhshme lokale, në mënyrë që të tregojë se qeveria lokale po bën diçka, dhe për shumicën, zbatimi i projektit do të zvogëlojë konsumin e energjisë në sektorin publik dhe krijimin e qëndrueshëm mekanizmat e efiçencës së energjisë dhe burimet e ripërtëritshme të energjisë.

Deputetja e VMRO-DPMNE, Lidija Petkovska tha se qeveria vazhdimisht merr hua dhe se tani kredia bëhet para zgjedhjeve lokale për të treguar se diçka është bërë. Ajo beson se është e pamundur që ato 25 milionë euro të shpenzohen në mënyrë transparente.

  • Pse me këtë projektligj, komunat që kanë punuar si duhet dhe janë kujdesur për efiçiencën e energjisë në objektet, janë në një pozitë vartëse ndaj atyre që nuk janë kujdesur, dhe që tani do të marrin para? Deri kur të aftët në këtë vend do të mbulojnë të paaftët dhe gjithçka në kurrizin e qytetarëve, pyeti Petkovska.

Ajo theksoi se vendi ynë është një nga vendet e pakta që nuk ka krijuar ende një Fond të Efiçiencës së Energjisë. Projektligji parashikon krijimin e tij, për të cilin do të ndahen pesë milion denarë. Por nuk ka ligj për themelimin e tij dhe as nuk ka një procedurë për një gjë të tillë, vuri në dukje Petkovska.

Fjalimit të Petkovskës, Dragica воavoovaanova nga LSDM u përgjigj, duke thënë se VMRO-DPMNE në 2015 miratoi pesë ligje mbi huatë me procedurë përmbledhëse.

  • Ai lak borxhi që ju përmendni, atëherë e rritët për rreth 400 milion euro. Në vitin 2011, i cili ishte një vit zgjedhjesh, ju keni shtatë ligje huazimi. Midis tyre është kredia për ndërtimin e korridorit të Demir Kapija-Smokvica. Por është mirë që kredia u mor dhe u bë rruga. Kredia që morët për ujitje të luginës jugore të lumit Vardar, faza e dytë, dhe për këtë dua të them faleminderit që fermerët nga ajo zonë me siguri do të jenë mirënjohës kur të përfundojë ajo fazë, tha Gjavochanova, e cila gjithashtu falenderoi për kredinë për sallat sportive.
  • Në atë vit zgjedhor 2011, ju i kishit borxh shtetit 222 milion euro dhe kjo nuk është aspak e keqe, duke pasur parasysh që ato lehtësira mbeten edhe pse qeveria po ndryshon. Më lejoni t’ju pyes, a duhet të mendojmë gjithashtu që në vitin 2011 ju fituat zgjedhjet parlamentare në këtë mënyrë?, Pyeti Gjavochanova.

Deputetja e VMRO-DPMNE, Blagica Lasovska tha se të gjithë e dinë se çfarë do të thotë efikasitet i energjisë dhe kursim i mjeteve financiare. Ajo pyeti pse fatura nuk u miratua në 2019 kur u nënshkrua marrëveshja dhe kur borxhi publik nuk ishte 60 përqind e PBB-së.

  • Tani borxhi është i madh. Dhe unë do të citoj ish-Ministrin e Financave Nikola Popovski, i cili tha se “ne nuk jemi në një zonë të rehatshme kredie”. Gjëja e dytë që dua të përmend është se ju ishit kundërshtarë të mëdhenj kur qeveria e mëparshme ishte në borxhe. Shumë kryetarë bashkish, ministra që u rebeluan atëherë, tani janë përfitues të atyre kredive dhe relativizuesit më të mëdhenj të borxhit aktual publik, i cili është 60 përqind e PBB-së, tha Lasovska.

Ajo thekson se koha e huazimit varet nga zgjedhjet lokale.

Ndër të tjera, Lasovska vuri në dukje se metodologjia nuk dihet, si do të shpërndahen fondet dhe si do të trajtohen komunat që nuk kanë paguar taksën e pronës.

  • Haraçinë 0 përqind, Tetovë 55 përqind, Lipkovë 51, Vrapçisht 46, Zelino 42, Gostivar, Qendër Zupa, Dolneni 34, Studenicani 32 dhe Mavrovo Rostuse 27 përqind. Ndryshe nga ata, Makedonski Brod, Aerodrom 95, Kavadarci 95, Ilinden 96, Veles 97, Gjorce Petrov 97 dhe të tjerë. Pyetja ime është nëse institucionet kompetente do t’i bëjnë komunat të punojnë në kompetencat e tyre dhe nëse këto komuna do të përjashtohen nga këto fonde, pyeti Lasovska.

Snezana Kaleska Vanceva nga LSDM-ja në një përgjigje për Lasovska tha se opozita është e hutuar, sepse ajo tha se qëllimi është i mirë dhe është mirë që kredia të merret për atë qëllim, por gjatë gjithë kohës ajo thotë se kjo nuk duhet të ndodhë sepse nuk ishte një mënyrë e mirë.

  • Ju thoni se problemi është koha e marrjes së kredisë përpara zgjedhjeve lokale. Por, nëse presim edhe pak, do të vijnë zgjedhjet parlamentare. Ju duhet të thoni nëse duhet apo jo t’i përkushtohemi efikasitetit të energjisë?, Pyeti Kaleska Vanceva.

Pas dy ditësh debat, Parlamenti përfundoi debatin e përgjithshëm mbi Projektligjin për Huamarrjen e Huasë nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore për Financimin e Projektit të Efiçiencës së Energjisë në Sektorin Publik, në një procedurë të shkurtuar, si dhe debati në pikën 13 të seancës së 25-të, Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Bankën Maqedonase për Nxitjen e Zhvillimit, procedurë e shkurtuar. Për Votimin do të bihet dakord ditëve në vazhdim