(Video) Stojanoski: Shilegovi, Ministria e Transportit dhe Drejtoria e Rrugëve Shtetërore dhanë 20 milion euro tenderë

75

Deputeti i VMRO-DPMNE Bojan Stojanoski thotë se ministritë, ndërmarrjet publike dhe komunat kanë shpenzuar miliona euro përmes procedurave jashtëzakonisht të dyshimta të tenderit.

“Dje kemi njoftuar se institucionet qeveritare të LSDM-së në 4 vitet e kaluara kanë lidhur kontrata në vlerë prej 200 milion, për të cilat më vonë nuk janë në përputhje me ligjin dhe nuk e kanë publikuar kontratën dhe shumën e saj në faqen e internetit të Byrosë së Prokurimit Publik, megjithëse ligji i detyron ata, ata i fshehin kontratat. Sipas informacionit që na erdhi, Petre Shilegov në periudhën e kaluar ka lidhur disa kontrata në vlerë totale prej 800,000 euro, pa i publikuar në faqen e internetit të Byrosë së Prokurimit Publik. “Çfarë fsheh Shilegov dhe pse nuk janë botuar këto marrëveshje?” Pyeti Stojanoski.

Sipas VMRO-DPMNE, siç vuri në dukje Stojanoski, Ministria e Transportit dhe Lidhjeve në 2 vitet e fundit ka lidhur 4 kontrata me vlerë të përgjithshme prej 297,000,000 denarë, ose rreth 5 milion euro, për të cilat ligji nuk është zbatuar dhe nuk i publikoi ato në depërtimin e publikut.

“Çfarë fshehën ministrat e transportit dhe komunikacioneve të emëruar nga Zaev?” Gjegjësisht, më 17.12.2019 ata nënshkruan një kontratë për ndërtimin e kanalizimit fekal në Vizbegovo në vlerë prej 147,000,000 denarë dhe nuk e publikuan atë. Çfarë diskutohet në këtë marrëveshje dhe pse nuk u botua? Çfarë donin të fshihnin këta njerëz? E njëjta ministri më 10.12.2019 nënshkroi një marrëveshje në vlerë prej 105,000,000 denarë për ndërtimin e kanalizimit fekal në Haraçinë, dhe ajo marrëveshje nuk është shpallur, “tha deputeti nga VMRO-DPMNE.

Ai shtoi se Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore ndoqi të njëjtat ritme, të cilat siç tha ai në vitin e kaluar e gjysmë kishin lidhur 5 kontrata, për të cilat ekziston dyshimi për abuzim dhe fshehje në vlerë prej 863,570,000 denarë, ose pak më shumë se 14 milion euro

Gjegjësisht, më 17 Shkurt 2020, ndërmarrja nënshkroi një kontratë në vlerë prej 127,500,000 denarë, për rehabilitimin e një rrëshqitje në tokë në rrugën rajonale R1308 Pretor – Markova Noga, dhe nuk u publikua në faqen e internetit të Byrosë së Prokurimit Publik. Çfarë dhe pse fshihet? Ata e bënë të njëjtën gjë dhjetë ditë më parë, dhe më 24.01.2020 ata nënshkruan një kontratë në vlerë prej 442,000,000 denarë, për rehabilitimin e autostradës Kumanovë – Stracin, një kontratë që gjithashtu është e fshehur nga publiku. Çfarë dhe pse po fsheh qeveria? “Dhe duke mos publikuar kontratat, a fshehin ato parregullsi apo procedura të trilluara?” Pyeti Stojanoski.

Siç tha ai, partia e tij i bën thirrje SCPC dhe Prokurorit Publik që të hapin menjëherë një çështje dhe të përcaktojnë pse ligji nuk respektohet dhe nëse bëhet fjalë për manipulim të tenderëve.