Tre parti politike VMRO-DPMNE,LSDM dhe BDI shpenzuan 3.5 milion euro për reklama në Zgjedhjet e Parakohshme Parlamentare 2020

46

Gati tre milion euro nga këto 3.5 milion janë para nga buxheti i shtetit, të alokuara përmes Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, i cili i transferoi ato te partitë VMRO DMNE, LSDM dhe BDI. Kjo tregohet nga raporti i Kontrollit të Shtetit, i cili kohët e fundit publikoi raportet për të gjithë pjesëmarrësit në Zgjedhjet e Parakohshme Parlamentare 2020. Edhe partia BDI nuk shpenzoi shumë nga xhepi i saj, por nga paratë totale të shpenzuara për fushatën në shuma prej 980,975 euro nga buxheti i shtetit ishte 897,073 euro ose 92%. Më pak se 50,000 euro janë para të mbledhura nga anëtarësia dhe donacionet, ndërsa gjithçka që BDI shpenzoi ishte para civile, dhënë kryesisht për reklama në media (971,886 euro).

Koalicioni i LSDM-së shpenzoi mbi 1.5 milion euro për fushatën për zgjedhjet e parakohshme, ndërsa mbi 1.4 milion për reklamat mediatike – transmetuesit, portalet, mediat e shkruara dhe gati 17,000 euro për fushatën në Facebook. Nga kjo, ajo mori 917,000 euro nga KSHZ (59% e fondeve totale), ndërsa pjesa tjetër është para nga donacionet (284,243 euro), tarifat e anëtarësisë (242,276) dhe fondet e transferuara nga një llogari transaksioni (103,203).

Koalicioni i VMRO DPMNE shpenzoi gati 1.9 milion euro për këto zgjedhje, nga të cilat një milion u përdorën për reklama në media. Kjo shumë është pak më e lartë se shuma që do t’u paguhet atyre nga buxheti i shtetit, në shumën prej gati 930,000 euro (49%).

Sipas strukturës së të ardhurave në llogarinë e zgjedhjeve, fushata e VMRO DPMNE mbështetet në mënyrë të konsiderueshme nga donacionet e individëve, dhe ndryshe nga LSDM, shumë më pak se kuota e anëtarësimit. Gati 630,000 euro, partia e opozitës mblodhi donacione nga individë dhe mbi 43,000 euro, donacione nga kompani. Pak më shumë se 30,000 euro erdhën nga kuota e anëtarësisë.

Raporti i Kontrollit të Shtetit për të gjitha partitë politike shpreh të njëjtën vërejtje se mënyra në të cilën donatorët do të dëshmojnë / konfirmojnë se ata nuk janë “persona të lidhur” me transmetuesit, median e shkruar dhe median elektronike (portalet e internetit) kur financojnë ose japin donacione për partitë politike . Kërkohet gjithashtu të ndryshohet Kodi Zgjedhor, i cili në pjesën e Gjobave dhe dispozitave të kundërvajtjes do të sigurojë gjoba për mediat elektronike (portalet elektronike) në rast të mosparaqitjes së Raportit mbi hapësirën e reklamave të përdorur nga secili pjesëmarrës në zgjedhje fushatës dhe fondeve të paguara dhe të pretenduara mbi atë bazë. Gjegjësisht, 21 portale dhe dy transmetues nuk kanë dorëzuar fare një raport, siç parashikohet me ligj.

Interestingshtë interesante që Kontrolli i Shtetit vlerëson se nuk mund ta konsiderojë raportin e së majtës si të vërtetë dhe është objektiv. Arsyeja për atë qëndrim është se pala ka përdorur një formë të vjetër për të treguar shpenzimet (Rregullorja nga 2013), ku nuk ka paraqitje të hollësishme të artikujve.

“Prandaj, Zyra e Auditimit të Shtetit nuk është në gjendje të shprehë një mendim nëse veprimtaritë dhe operacionet financiare janë në përputhje me ligjin,” tha raporti.

E majta shpenzoi mbi 84,000 euro në reklama, se mori rreth 39,000 euro nga buxheti i shtetit përmes KSHZ. Ajo mblodhi donacione prej rreth 17,000 euro, ndërsa afër 60,000 euro, të transferuara nga llogaria e partisë.