Teuta Arifi me parat e taksapaguesve të Komunës së Tetovës 3.500.000 denarë mbyll tenderim me 16.09.2021 për marje me qira të pajisjeve në skenë ?! Prokuroria hesht…

113

Lajmi interaktiv

Skopsko i sve e mozhno por kjo ndodh në Tetovë …panika ka kapluar Teuta Arifin …Për shkak të SCANDALIT TEUTA ARIFI DUHET TË OFROJË DORËHEQJE MORALE…PROKURORIA DUHET TË KREHE DHE TA TRANDE JURIDIKISHT POR NUK DO NDËRMERR ASGJË …XHI KA TI DUHEN KOMUNËS SË TETOVËS ZËRIMET NJË JAVË PARA KAMPANJËS …NË MAQEDONI ENDE VLEN LIGJI I JASHTËZAKONSHËM PËR PANDEMINË DHE TUBIMET …PO A KONCERTE DO MBAJE KOMUNA E TETOVËS E KOHËS SË TEUTA ARIFIT …MENDIMI DIHET EDHE ANTI-KORRUPSIONI KRYETARËVE NË IKJE UA PRANON VETËM HARXHIMET E PLANIFIKUARA MË HERËT DHE NUK DO I MUNGOJE AS NJË FLETË KONTRATËS SË TEUTA ARIFIT ….Teuta Arifi me parat e taksapaguesve të Komunës së Tetovës 3.500.000 denarë mbyll tenderim me 16.09.2021 për kampanjë private marje me qira të pajisjeve në skenë ?!

Por …në fillim është PDSH ajo që e bëri publike …

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/tender-winners/0

nga taksapaguesit komunal nëpërmes buxhetit komunal për kampanjë kryetarë komune …Teuta Arifi kandidati është partiak i propozuar nga BDI… veprimtaria e kontratës për pjesët …