Telekomi i paguan Kitanovit gjysmën e kompensimit që mori Nazim Bushi?!

133

Zoran Kitanovi si kryetar aktual i Bordit të Drejtorëve të Makedonski Telekom merr një kompenzim prej 145,000 denarë në muaj, ndërsa paraardhësi i tij Nazim Bushi merte një kompenzim prej 310,000 denarësh në muaj.

Shpërblimi i anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të propozuar nga Qeveria në Makedonski Telekom të zgjedhur më 15 dhjetor të vitit 2020 varion nga 33,000 në 145,000 denarë neto, njoftoi ndërmarrja në Bursën e Maqedonisë.

Sipas raportit për punën e ndërmarrjes në vitin 2020, Zoran Kitanovi, i cili është anëtar jo-ekzekutiv dhe kryetar i bordit të drejtorëve që nga 15 dhjetori i vitit të kaluar, paguhet nga Makedonski Telekom një tarifë mujore në vlerë prej 145,000 denarë. . Përndryshe, ai raportoi se ai është një punonjës i rregullt i “KIEM dooel Skopje” nga ku merr edhe një pagë prej 33,000 denarë.

Shpërblimi i Sadulla Durakut, i cili është Nënkryetari i Bordit të Drejtorëve, është 47,000 denarë. Ndryshe është i regjistruar si i papunë.

Nina Angelovska nga Telekom merr kompensim prej 33,000 denarë neto. Ajo raportoi se është e punësuar në Shoqatën për tregti elektronike të Maqedonisë ku merr një pagë prej 42,000 denarë dhe një bonus prej 12,300 denarë.

Tarifa e paguar Bardhyl Nasufit për anëtarë në Bordin e Drejtorëve të Telekomit është 33,000 denarë. Ai nuk e ka raportuar punësimin.

Shkodrane Dardhishta poashtu merr një tarifë për anëtare në Bord prej 33,000 denarë, por ajo raportoi se punon në Institutin dhe Qendrën Emergjente Shkup nga ku merr një pagë prej 39,000 denarë.

Të njëjtën shumë të kompensimit për anëtarësim në Bordin e Drejtorëve të Telekomit merret nga Akif Mediu, por ai nuk rapoprtuar për ndonjë punë tjetër.

Ndryshe nga anëtarët e rinj të Bordit të Drejtorëve të Makedonski Telekom të propozuar nga Qeveria, anëtarët e vjetër mandati i të cilëve përfundoi më 15 dhjetor të vitit të kaluar morën tarifa shumë më të larta.

Nazim Bushi, i cili ishte anëtar jo-ekzekutiv dhe kryetar i Bordit të Drejtorëve, merrte një pagë mujore prej 310,000 denarë në muaj , Sasho Veleski si nënkryetar i Bordit të Drejtorëve 93,000 denarë në muaj, Saso Simjanovski 62,000 denarë, Miroslav Vujic 62,000 denarë siç mori edhe Divna Jovkovska-Eftimoska dhe Zamir Mehmedi.

Bushi gjithashtu raportoi një pagë nga Komuna e Çairit ku ai punoi deri në gusht të vitit të kaluar në vlerë prej 22,000 denarë dhe Ministria e Brendshme ku ai ka punuar që nga gushti i vitit të kaluar me një pagë prej 70,000 denarë. Përveç tij, punësimi dhe paga u raportuan gjithashtu nga Sasho Veleski, i cili është i punësuar në Mikron Prilep me pagë 31,000 denarë, Sasho Simjanovski i cili mori një pagë prej 57,000 denarë në Bankën TTK, si dhe avokati Miroslav Vujic i cili kishte të ardhura mujore prej 30 000 denarë.

Për anëtarët e Bordit të Drejtorëve nga jashtë ose të punësuar në Telekom, sipas ligjit, tarifat dhe pagat nuk shpallen.