Të dhënat e letërnjoftimit do të shkruhen në maqedonisht dhe në gjuhët e të gjitha bashkësive etnike

28

Komisioni Parlamentar për Sistemin Politik dhe Marrëdhëniet Ndër-Komunitare debatoi Projektligjin për Ndryshimin e Ligjit për Letërnjoftimin, në leximin e parë. Projektligji përcillet për debat të mëtejshëm në Parlament, në leximin e parë.

Kryetari i Komisionit për Sistemin Politik dhe Marrëdhëniet Ndër-Komunitare Sonja Mirakovska i tha MIA-s se ky ligj është propozim i Ministrisë së Brendshme.

  • Ndryshimet e paraqitura në këtë ligj i referohen mundësisë që qytetarët që nuk janë maqedonas, dhe më shumë se 20%, të jenë në gjendje të fusin të dhënat në letërnjoftim sipas detyrës zyrtare dhe në gjuhën e tyre. Gjithashtu, personat të cilët nuk janë maqedonas dhe janë më pak se 20 përqind, me kërkesën e tyre, të dhënat mund të shkruhen në gjuhën që flasin, shpjegoi Mirakovska.

Ajo shprehu shpresë që në seancën e ardhshme të Kuvendit të vendoset në rendin e ditës, për diskutim para deputetëve.

Në seancën e 28-të, anëtarët e Komisionit për Sistemin Politik dhe Marrëdhëniet Ndër-Komunitare shqyrtuan Projektligjin për Ndryshimin e Ligjit për Personat e Regjistruar në Regjistrin e Lindjeve, në procedurë të përmbledhur – në leximin e dytë. Ajo u paraqit nga deputetja Ljatife Shikovska.

Mirakovska përkujtoi se një ligj i veçantë ishte miratuar për personat e paregjistruar dhe rreth 700 persona ishin të paregjistruar në vend në momentin kur u miratua ligji.

  • Afati ishte deri në 2021. Sidoqoftë, ai afat për shkak të pandemisë nuk është i mjaftueshëm dhe ajo që kolegia ime Shikovska propozon është që ta zgjas atë deri në qershor 2022. Rreth 400 persona mbeten të paregjistruar për momentin. Prandaj, pyetja ime për shumicën e kolegëve ishte nëse ajo periudhë prej një viti do të jetë e mjaftueshme, duke u kujdesur që ndoshta në vjeshtë të ketë një valë tjetër dhe të përballemi me të njëjtën situatë – tha Mirakovska.

Ajo njoftoi se ata do ta diskutojnë këtë me kolegët e tyre dhe është e mundur, siç tha ajo, në seancën e Kuvendit të propozojë një afat të komisionit që të zgjatet.