Shkup / Qeveria dhe shoqatat po shqyrtojnë legalizimin e marihuanës sipas modelit kanadez

31
epa09025446 Workers inspect the medicinal cannabis plants in 'NYSK HOLDING LLCOP Skopje' in Skopje, Republic of North Macedonia, 12 February 2021 (issued 20 February 2021). Producers see this as an opportunity to boost incorporate cannabis production in different segments of the economy including hospitality and tourism opening growing opportunities for North Macedonia. EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI ATTENTION: This Image is part of a PHOTO SET

Takimi i tretë i Grupit Punues të Kanabisit, mbajtur sot në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë Veriore, me ftesë të anëtarëve të Shoqatës së Prodhuesve të Kanabisit Mjekësor, u ndoq nga Stephanie Wilmo nga Kanada – Konsulente Ligjore dhe Praktikave të Mirë, e njohur si Standardet GMP (Praktika e mirë e Prodhimit) dhe proceset e licencimit.

Me anëtarët e grupit të punës, Wilmo ndau përvojat dhe informacionin se si legalizohet përdorimi mjekësor dhe personal i marihuanës në Kanada. Ajo iu referua standardeve aktuale, duke përfshirë Praktikat e Mirë të Prodhimit (GMP) për ilaçet bimore, tha qeveria.

U shpjeguan disa aspekte që përfshijnë rregulloret për kultivimin e shëndetshëm dhe të sigurt të kanabisit, kontrollin e cilësisë në të gjitha aspektet e prodhimit, përkatësisht: nevoja për kërkime shkencore mbi përdorimin e kanabisit si një kurë për sëmundjet specifike, rëndësinë e punës së duhur të inspektimit për për të siguruar që kanabisi i paligjshëm nuk hyn në tregun e përdorimit mjekësor dhe personal, duke përfshirë mekanizmat gjithëpërfshirës të kontrollit për të monitoruar kultivimin dhe prodhimin e kanabisit, mbrojtjen e të miturve dhe përfitimet tatimore të legalizimit të kanabisit.

Takimi diskutoi nevojat dhe mundësitë për zgjerimin e listës së diagnozave për të cilat kanabisi mund të përshkruhet nga një mjek për përdorim mjekësor, për të cilat zgjidhjet përfundimtare do të përcaktohen në periudhën e ardhshme.

Grupi i punës shqyrtoi gjithashtu mundësitë për të siguruar dekriminalizimin e kanabisit në diskutimin e vazhdueshëm të ndryshimeve në Kodin Penal, në mënyrë që të eliminohen mangësitë në zbatimin e ligjit në këtë fushë.

Grupi i punës gjithashtu përgatit një analizë krahasuese të modeleve në lidhje me statusin e përdorimit të kanabisit në dhjetë vende të ndryshme në rajon, Evropë dhe botë (Portugalia, Hollanda, Republika Çeke, Spanja, Kanada, Colorado (SHBA), California (USA) ., Izrael, Kroaci dhe Shqipëri) i cili do të sigurojë një rishikim të plotë të politikave të kanabisit në përputhje me kriteret e vendosura.

Takimi i tretë i Grupit Punues të Kanabisit morën pjesë përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Brendshme, Zyrës së Kryeministrit, Shoqatës së Toksikologëve, Shoqatës Psikiatrike, Asamblesë Studentore të Fakultetit të Fakultetit të Farmaci, Komiteti i Helsinkit për Opsione të të Drejtave të Njeriut për jetë të shëndetshme Shkup, Margjina e Koalicionit, Shoqata e Çlirimit të Operacioneve, Shoqata për Kanabis dhe Politika të Gjelbërta Bilka, Koalicioni i OJQ-ve Instituti i Kanabisit Pelagonija, Shoqata e Prodhuesve të Kanabisit Mjekësor, Industria Inovative Farmaceutike dhe Fakulteti i Shkencave Bujqësore dhe Ushqimi.