Takimi Teuta Arifi-Boçvarski / Në vitin 2022, planifikohet ndërtimi i autostradës së re Tetovë-Gostivar

67

Këtë vit, një procedurë për përgatitjen e fizibilitetit ka përfunduar për ndërtimin e një autostrade të re nga Gostivari në Tetovë, dhe vitin e ardhshëm punën në terren. Një njoftim i tillë u bë sot nga Ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Blagoj Bochvarski gjatë vizitës së sotme të punës në komunën e Tetovës. Ai, së bashku me Zëvendës Ministrin e Transportit dhe Lidhjeve Bekim Recepi patën një takim me Kryetaren e Komunës së Tetovës, Teuta Arifi, ku diskutuan për projektet e infrastrukturës në komunë dhe rajon.
Ministri thotë se po fillon një procedurë përmes “Ushqimit të Verdhë” për këtë program vjetor të Ndërmarrjes Publike për Rrugët Shtetërore (PESR) për rindërtimin, zgjerimin dhe azhurnimin e autostradës Tetovë – Gostivar për një zgjidhje të re moderne. Këtë vit dhe të gjitha studimet e fizibilitetit janë të mundshme.

  • Pritjet e mia janë që vitin e ardhshëm të kemi mundësi të depërtojmë dhe të punojmë në terren në lidhje me këtë autostradë. Por, unë do të doja të njoftojë se ne ndoshta do të shkojmë në një rrugë të re shtesë, një drejtim i ri i cili do të jetë në mënyrë që të mos prishen të gjitha projektet ekzistuese të infrastrukturës që kemi në këtë rrugë. Drejtimi tjetër duhet të jetë në një rrugë tjetër, në mënyrë që drejtimi nga Gostivari në Tetovë të ndërtohet në rrugën tjetër, dhe ai ekzistues do të jetë nga Tetova në Gostivar. “Ne kemi një zgjidhje moderne që do të jetë shumë e rëndësishme për zhvillimin ekonomik të komunave në pjesën perëndimore të vendit,” tha Bochvarski.
    Kur u pyet nga gazetarët rreth unazës për në Tetovë, Ministri tha se po punohej për idenë e një kryqëzimi afër fshatit Trebosh.
  • Ne vërtet duam të bëjmë një zgjidhje pak më moderne këtu, e cila do të shmangë të gjitha kamionët e rëndë dhe madje automjetet motorike që nuk kanë nevojë të hyjnë në Tetovë për të anashkaluar qytetin në një kryqëzim jashtë Tetovës dhe të vazhdojnë drejt Jazincës dhe kjo është një nyje e re dhe një rrugë e re e cila është parashikuar dhe pasi të marrim të gjithë dokumentacionin e projektit ne do të sigurojmë ndërtim financiar në mënyrë që të kontribuojmë në një komunikim më të mirë në qytet, për të shmangur rrjedhat dhe për të lehtësuar jetën e qytetarëve, tha Ministri.
  • Ministri theksoi se për Tetovën Lukovica ai do të hapë çështjen me JPDP në lidhje me procedurën për asfaltimin e rrugës për në këtë fshat.