Shoqata Patriotike Çamëria / Kush kërkon Bashkimin Kombëtar është duke zbatuar Kushtetutën ( video)

58

I dëgjoni këta që iu dhemb veshi kur ne flasim për Bashkimin Kombëtar. Atë e kanë të shkruar në Preambulën e Kushtetutës së Shqipërisë ku shkruhet e zeza mbi të bardhë: “me aspiratën shekullore të popullit shqiptar për identitetin dhe bashkimin kombëtar”Kush kërkon Bashkimin Kombëtar është duke zbatuar Kushtetutën. Po të bashkohemi, jo me folklorizëm, padyshim që bëhet një Shqipëri më e fortë, me ekonomi më të fortë. Por në fillim duhet të afrohemi përmes arsimit të përbashkët, Akademisë së Shkencave të përbashkët, shkollimit të përbashkët, ekonomisë, etj.