Seanca e 34-të parlamentare u ndërpre për shkak të numrit të pamjaftueshëm të deputetëve të pranishëm nga LSDM dhe BDI.

72

Seanca parlamentare filloi sot dy orë pas datës së caktuar dhe shpejt u ndërpre për shkak të numrit të pamjaftueshëm të deputetëve të pranishëm në sallë.

Pasi Zëvendës Ministri i Drejtësisë Agim Nuhiu shpjegoi Propozimin e paraqitur nga Qeveria për ndryshimin e Ligjit për Kundërvajtje, në një procedurë të shkurtuar, e cila i referohet kundërvajtjeve mjedisore, votimi u anulua sepse nuk kishte kuorum dhe Kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi e pezulloi Seancën e 34-të.

Në fillim të seancës, Neda Çalovska dha dorëheqjen nga pozita e anëtarit të Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi.

Në rendin e ditës të kësaj seance janë rreth 70 pika, përfshirë Projektligjin për Ndryshimet në Ligjin për Arsimin e Mesëm, në procedurë të përmbledhur, Informacionin mbi Projekt Konceptin për Arsimin Fillor, ndryshimet e propozuara në ligjet për armët, për shkelje ndaj publikut rendi dhe paqja, për dokumentet e udhëtimit, për sigurinë e trafikut rrugor, Ligji për Kujdesin Shëndetësor