Gjykatësja Supreme Nedelkova pas shkarkimit : Ishtë çështje e një kombinimi politiko- personale për t’u shkarkuar,, dhe për të mos ndërhyrë në gjyqësor

50

Unë e kam kryer funksionin me përgjegjësi dhe ndërgjegje. Ishtë një kombinim politiko- personaler për t’u shkarkuar dhe thjesht për të mos ndërhyrë në gjyqësor , tha gjyqtarja në Gjykatën Supreme, Lidija Nedelkova, e cila u shkarkua unanimisht sot në një seancë të Këshillit Gjyqësor. Ajo njoftoi se ka të drejtë të ankohet në Dhomën e Apelit të Gjykatës Supreme, e cila formohet nga një përfaqësues nga secila prej gjykatave të apelit me short dhe tre përfaqësues të gjykatësve, me short, nga Gjykata e Lartë.

Nedelkova shtoi se dy gjyqtarë të tjerë nga Gjykata Supreme duhet të jenë të pranishëm në Këshill, sepse ajo vjen nga ajo gjykatë. Ajo beson se nëse paraqet një ankesë do të jetë në favor të saj.

Para fillimit të seancës, Nedelkova deklaroi se presidenti i mëparshëm Jovo Vangelovski bëri gjithçka në mënyrë të paligjshme dhe e vlerësoi procedurën që ai filloi kundër saj si të paligjshme. Ajo shtoi se kjo është procedura e dytë, që daton nga viti 2019.

  • Unë aksidentalisht mësova dje se sot është një çështje në rendin e ditës për të shqyrtuar propozimin e Komisionit. Propozimi që ata ndryshuan. Propozimi ishte që të ndalet procedura. Ata ndryshuan Komisionin, nuk më thirrën mua, gjë që nuk është e ligjshme. Komisioni miratoi një propozim për shkarkim, tha Nedelkova.

Ajo theksoi se asnjëherë nuk ka punuar ilegalisht dhe beson se ka motive politike.

  • Unë e kam shkruar atë në akuzat penale. Unë ende nuk e kam marrë vendimin dhe u njoftua publikisht më 8 shkurt se ai ishte refuzuar. Sipas ligjit, unë kam të drejtë të bëj një ankesë kundër këtij refuzimi në Prokurorin e Lartë Publik brenda 8 ditëve. Pra, ajo procedurë nuk është përfundimtare, shpjegoi Nedelkova.

Ajo shtoi se këtë mëngjes paraqiti tre kërkesa, për të shtyrë seancën, për të marrë pjesë në seancë së bashku me avokatin e saj dhe për të ardhur në një përfaqësues të Shoqatës së Gjyqtarëve për të mbrojtur interesat e saj.

Gjyqtarja Nedelkova mori pjesë sot në seancën e Këshillit Gjyqësor, pas së cilës deklaroi se kërkoi një fjalë, por nuk u lejua të flasë.