Scandal / Prof. Dejvid Filips apostrofoi Artan Grubin si mashtrues,foli edhe për ko-sponzorizimin e festimit të 20 vjetorit të MO nga PPDNJ e Universitetit Columbia ? !

51

Lajmi interaktiv

Çka është termi ko-sponzorizim…vetëm për ZVKPRMV Artan Grubin

==================

Profesorit Dejvid Filips nga Universiteti Columbia nga Artan Grubi i është kërkuar ko-sponzorizim të festimit të 20 vjetorit të MO .Profesori Dejvid Filips nga Universiteti Columbia ka pranuar ko-sponzorizimin

================================

Artan Grubit Qeveria e RMV -së ia ka spozorizuar të gjitha aktivitetet në vlerë 500.000 euro për festimin e 20 vjetorit të MO

===============================================

Ja dëshmi ku Qeveria e Maqedonisë së Veriut vërteton se ka pranuar programin dhe si pjesmarës është regjistruar edhe profesori Dejvid Filips

Pra mbetet që akuzat e prof Dejvid Filips si faktografi ti vërtetojë Prokuroria Republikane e RMV-së për kushtëzim pjesmarje me ko-sponzorizim në festim dhe ku shkuan-përfunduan ato para