RMV-123 persona marrin pension prej 57,000 denarë dhe 24,000 pensionistë kanë të ardhura nën 9,000 denarë.

49

Një total prej 23 pensionistësh në maj morën pensionin më të lartë të paguar në vend. Ai arrin në 57,304 denarë dhe është i barabartë me dy paga mesatare në vend. Ata janë pjesë e gjithsej 1,325 pensionistëve më të paguar, të ardhurat mujore të të cilëve tejkalojnë 40,000 denarë.

Pensionin minimal, i cili varion nga 9,868 në 12,077 denarë, merret nga pak më shumë se 94 mijë pensionistë. Por ka edhe rreth 24,000 njerëz pensionet mujore të të cilëve janë më të ulëta se minimumi, pra nën 9,868 denarë. Shumica e pensionistëve, ose mbi 203 mijë, kanë pensione ndërmjet minimumit dhe maksimumit, pra nga 12,077 në 40,067 denarë. Ata përbëjnë rreth 60 për qind të pensionistëve.

Sipas statistikave të mbajtura nga Fondi i Sigurimit të Pensionit dhe Aftësisë së Kufizuar, në maj kishte 323,778 përfitues pensionesh në vend. Ai muaj, krahasuar me atë të mëparshëm, përfundoi me 364 pensionistë më pak, sepse vdiqën më shumë sesa aplikuan të rinjtë. Ose, 1,751 të rinj u shtuan në listën e pensionistëve në maj, ndërsa 2,115 vdiqën në të njëjtin muaj.

Pensioni mesatar i majit është 15,636 denarë. Më të ultat janë pensionet bujqësore, të cilat mesatarisht mezi i kalojnë 8,000 denarë. Me një mesatare prej afro 23,000 denarë, më të lartat janë pensionet ushtarake.

Shumica e pensionistëve janë të pakënaqur me të ardhurat e tyre ose rritjen që do të marrin. Deputeti Ilija Nikollovski nga Partia e Pensionistëve thotë se ata kanë propozime dhe kërkesa specifike për sigurimin e një standardi më të lartë për pensionistët.

-Sipas informacionit që unë hodha poshtë nga drejtori i PDIF-së në maj, pensioni më i paguar në vend ishte 10.363 denarë. Ne kërkojmë që pensioni minimal të jetë 70 përqind e pagës minimale dhe që pensioni mesatar të jetë 60 përqind e pagës mesatare në vend. Gjithashtu, pensionet nuk duhet të rregullohen me pagën minimale, por me koston e jetesës dhe pagën mesatare. Kjo do të përmirësojë të ardhurat e pensionistëve, shpjegoi ai për gazetën VEÇER.

Nikollov thekson se me mënyrën aktuale të harmonizimit, pensionet janë rritur pak, kështu që 182 mijë pensionistë marrin pension më të ulët se 15,000 denarë. Ai paraqiti këto propozime në seancën parlamentare të muajit të kaluar për çështjet parlamentare, por tha se nuk ishte i kënaqur me përgjigjen e Kryeministrit Zoran Zaev dhe do t’i vendos përsëri dhe do të kërkojë një përgjigje konkrete në seancën që do të mbahet më 30 të këtij muaji .

Statistikat e pensioneve tregojnë se numri më i madh, ose afër 324 persona, janë përfitues pensionesh bazuar në ligjin e punësimit. Ka mbi 1.000 pensionistë ushtarakë në vend, si dhe 82 përfitues të pensioneve bujqësore.

Pensionet rregullohen ligjërisht për pagat dy herë në vit, nga 1 Janari dhe 1 Korrik. Sipas njoftimit të Fondit për gjysmën e parë të vitit, ishte llogaritur një rregullim prej 1.20 përqind. Rritja më e madhe e përqindjes së pensioneve ishte në vitin 2008. Pastaj ato harmonizohen me 13 përqind. Në vitin 2014 dhe në dy vitet e ardhshme, të gjithë pensionistët morën një rritje lineare prej 600, 621 dhe 654 denarë.