Renata Deskoska e quajti Gjykatën Kushtetuese hallkën më të dobët ?!

53

Ish-Ministrja e Drejtësisë Renata Deskoska e quajti Gjykatën Kushtetuese hallkën më të dobët gjatë gjendjes së jashtëzakonshme të shkaktuar nga kriza e koronës.

Në prani të një kornize modeste kushtetuese, pa një ligj mbi gjendjen e jashtëzakonshme, qeveria u përball me sukses si me shëndetin ashtu edhe me sfidat ligjore në atë periudhë.
Fatkeqësisht, nga pikëpamja profesionale, Gjykata Kushtetuese ishte hallka më e dobët në zgjidhjen e çështjeve ligjore në lidhje me gjendjen e jashtëzakonshme dhe bëri konfuzion për tre çështje: – Cili është karakteri i dekreteve me fuqi ligjore?

  • Cila mund të jetë vlefshmëria e dekreteve me fuqi ligjore?
  • Cilat të drejta të njeriut mund të kufizohen gjatë një emergjence?