Qytetarët e vaksinuar do të marrin një certifikatë për vaksinim nga mjeku familjar që është falas,dhe mund të udhëtojnë jashtë shtetit

62

Mjekët e familjes filluan lëshimin e çertifikatave për personat që kanë marrë të dyja dozat e vaksinës, pra vaksinën dhe rivaksinimin. Është falas dhe mund të merret menjëherë, në klinikë ose me email në varësi të kërkesës së pacientit. Me këtë certifikatë, të vaksinuarit do të jenë në gjendje të udhëtojnë pa ndonjë problem dhe pa test PCR për covid-19 në vendet ku lejohet. Pa një certifikatë, duhet të keni një test negativ PCR në kufi, por jo më i vjetër se 72 orë. Një risi është se njerëzit që kanë vuajtur nga sëmundja mund të marrin një certifikatë mjekësore nga mjeku i familjes, e cila është gjithashtu e unifikuar. Me një certifikatë të tillë mund të udhëtoni në vendet që i pranojnë ato, por së pari duhet të përkthehet nga një përkthyes i çertifikuar. Një konfirmim i tillë njihet vetëm nëse nuk kanë kaluar 6 muaj nga skadimi i kovidit.