Prof.Dr Agim Nuhiu zv/ministri i drejtësisë pjesë e debatit për ndryshimet e Ligjit për përgjegjësi civili, shpifje dhe fyerje

40

Zëvendësministri i Drejtësisë, Agim Nuhiu ka marr pjesë në debatin që ka të bëjë me ndryshimet e Ligjit për përgjegjësi civile për shpifje dhe fyerje me çka ky Ligj e garanton lirin e të shprehurit dhe informimit si një nga bazat themelore të demokracisë. Sipas nenit 10 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, të gjithë kanë të drejtën e lirisë së shprehjes.

“ Është duke u zhvilluar debati publik për ndryshimet e Ligjit për përgjegjësi civile për shpifje dhe fyerje. Këto ndryshime do të jenë me interes për sistemin gjyqësor dhe praktikën gjyqësore të vendit tonë duke mundësuar ndryshime në mënyrën e sjelljes së vendimeve gjyqësore,” tha Nuhiu