“POSTA” Kërkon 50 veta për të punsuar kur në buxhet është minus 1.5 milion euro

150

Si funksionon AD “Posta e Maqedonisë Veriore”?

Drejtori Jani Makraduli njoftoi dje se Posta ka nevojë për rreth 50 vende të reja pune në mënyrë që të përmirësojë procesin teknologjik. Sipas të dhënave të platformës BiznisMreza.mk, në pesë vitet e fundit, kjo kompani shtetërore regjistroi më shumë të punësuar në vitin 2016, kur kishte 2.237 të punësuar ose 227 më shumë të punësuar se vitin e kaluar. Në dy vitet e fundit, AD Posta ka funksionuar me humbje.

Në vitin 2020, 2.010 punëtorë u regjistruan në AD Posta
Në vitin 2019, zyra postare gjeneroi të ardhura prej 19.5 milion euro. Sidoqoftë, ajo e mbylli vitin me një deficit në llogari të një milion eurove.
Në vitin 2020, kjo kompani shtetërore regjistroi të ardhura më të ulëta prej 19 milion eurosh. Sidoqoftë, humbja në fitim u rrit, kështu që vitin e kaluar AD Post gjeneroi një humbje prej 1.5 milion euro.
Drejtori i Përgjithshëm i AD Postës së S.Maqedonisë, Makraduli dje theksoi se përparësia e Bordit të Drejtorëve është të përmirësojë procesin teknologjik në Postë, i cili ka nevojë për 50 punësime të reja.

  • Si kompani kemi nevojë për punësime të reja, por ende nuk kemi publikuar njoftim. Struktura e moshës në Postë është shumë e lartë dhe 56 persona kanë dalë tashmë në pension, shumica prej tyre me arsim të lartë. Gjatë kësaj periudhe, ka shumë postierë dhe korrierë që kanë ushtruar të drejtën e tyre për një pension dhe po largohen. Ne duhet të gjejmë një zgjidhje, sepse sipas Ligjit për Shërbimet Postare në secilën prej 340 njësive postare duhet të kemi postierë, tha Makraduli në përgjigje të një pyetje pasi vizitoi Zyrën Postare EPM 1013 Suto Orizari.

Përveç pensionit, shtoi ai, ne kemi një fenomen që po e hetojmë tani që ndikon në procesin teknologjik sepse sipas ligjit, ne duhet të mbulojmë të gjitha rajonet me postierë.

-Sipas ligjit dhe marrëveshjes kolektive, më shumë njerëz përdorin të drejtën e pushimit pa pagesë për një periudhë tremujore. Isshtë një fenomen negativ që nuk është i pranishëm vetëm në vendin tonë, por është i pranishëm në shumë institucione. Ne kontrollojmë se ku janë ata njerëz dhe nëse janë në vend, por prapë ligji i lejon ata dhe kjo është arsyeja pse në këtë moment vuan një pjesë të caktuar të lindjes, specifikoi Makraduli.

Ai theksoi se ka vende të caktuara në të gjithë vendin ku nuk ka asnjë staf të brendshëm me arsim të lartë që mund të transferojë ose zhvendoset.