Petrushevski: Zyra e Librit Amë u dha një milion e gjysmë euro për dy vjet ndërmarrjeve të reja(video)

76

Në të njëjtën ditë kur Zyra e Librit Amë nënshkroi një kontratë prej gjysmë milioni me kompaninë e sapo themeluar “Novatek Inv” plus nënshkroi edhe një kontratë për blerjen e softuerit prej 11.5 milion denarë, ose rreth 200 mijë euro me kompaninë “Aukta”.

Ashtu si në rastin e Novatek Inv, Aukta është një kompani relativisht e re, e cila është ofertuesi i vetëm në njoftim dhe çmimi me të cilin është lidhur kontrata është i ngjashëm me vlerën e vlerësuar të kontratës.

Shumë rastësi të ngjashme në tenderët dhe procedurat e tenderit të Zyrës së Regjistrimit?!

Në njoftimin e marrë nga “Aukta”, përveç çmimit më të ulët, vendoset edhe numri i kriterit të performancës së cilësisë. E njëjta kompani fitoi tenderin në 2019, por atëherë kushti i dytë nuk ekzistonte. Ai tender në 2019 ishte dhe tenderin e parë që fitoi, pasi u formua, për dixhitalizimin e librave të regjistrave në vlerë prej rreth 110,000 euro, shkruan “Fokus”.

Në vitin 2020, në Mars, “Aukta” përsëri lidh të njëjtën marrëveshje me Zyrën në vlerë prej 357 mijë euro.

Me këtë për softuer, pajisje dhe dixhitalizim, Zyra e Regjistrimit shpenzoi gjithsej 1.5 milion euro për dy vjet, dhe tenderët u fituan nga ndërmarrjet që u formuan pak para shpalljes, dmth tenderi i parë i të cilave ishte ai i fituar nga Zyra.

Ne i bëjmë thirrje Prokurorit Publik dhe SCPC që menjëherë të hapin një çështje në lidhje me këto prokurime dhe të hetojnë dyshimet për abuzime. Duhet të ketë përgjegjësi, tha Brane Petrusevski, deputet nga VMRO-DPMNE.