Pavle Trajanovi / I vie era gjendje e jashtëzakonshme ?!

39

Për shkak të gjendjes jashtëzakonisht komplekse dhe të vështirë shëndetësore, mungesës së vaksinave për imunizimin e popullatës, si dhe pasojave për biznesin, unë theksoj nevojën që Parlamenti të funksionojë menjëherë, përndryshe idetë për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme janë duke u bërë më të fortë.

Unë propozoj, sot Talat Xhaferi, të mbledhë një koordinim të të gjitha grupeve parlamentare dhe deputetëve të pavarur, i cili do të përcaktojë përparësitë kryesore për të cilat duhet të vendoset Parlamenti. Shtë e nevojshme të përcaktohen ligjet prioritare, veçanërisht ato që janë në funksion të mbrojtjes së shëndetit të qytetarëve, parandalimin e përhapjes së virusit dhe sigurimin e vaksinave, si dhe ligjet që sigurojnë masa për të mbështetur kompanitë që vuajnë nga pandemia, ndihmë financiare për artistë të shumtë të pavarur, muzikantë, atletë, si dhe ndihmë për kategoritë e prekshme të popullsisë, të papunët, etj.

Në kushte të tilla, futja e një gjendje të jashtëzakonshme do të komplikojë më tej situatën, do të kufizojë të drejtat dhe liritë e qytetarëve, do të rrëzojë biznesin, do të hapë mundësi për korrupsion të lartë dhe do të ndikojë negativisht në jetën shoqërore dhe shëndetin mendor të qytetarëve. .

Bashkimi Demokratik kundërshton vendosjen e një gjendje të jashtëzakonshme dhe prandaj bën thirrje për një sjellje të arsyeshme dhe racionale nga të gjitha partitë dhe deputetët.

Duhet të zhvillohet një diskutim mbi gjendjen e shëndetit, masat e marra dhe efektet e tyre, si dhe vonesën në procesin e imunizimit. Zgjidhjet që do të dalin nga ai debat duhet të jenë në funksion të përmirësimit të situatës së përgjithshme, veçanërisht në lidhje me uljen e efekteve negative të pandemisë.

https://24info.mk/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81/