Parashtrohet kallëzim penal kundër dy personave nga Shkupi për dhënie të ryshfetit

50

Sot (29.03.2023) NJPB Kavadar parashtroi kallëzim penal kundër B.S. (34) dhe J.S. (60), të dy nga Shkupi, për shkak të ekzistimit të dyshimit të bazuar se kanë kryer veprën penale “dhënie të ryshfetit”, e paraparë dhe e dënueshme sipas nenit 358 paragrafi 1 të Kodit Penal. Të dy personat veprën penale e kanë kryer më datën 29.12.2022 rreth orës 09:30 minuta në Komunën Kavadar, gjatë së cilës të punësuarës në Njësinë për Urbanizëm, i kanë dhënë ryshfet në vlerë prej 500 eurove në apoenë nga 100 euro, me qëllim të mos realizimit të veprimit zyrtar të cilin ajo ka qenë e obliguar ta realizojë-këqyrje në punë ndërtimore.