Oliver Spasovski: Ndërtimi i një objekti të ri të Qendrës Pritëse për të Huaj të financuar me fondet e BE -së është duke u zhvilluar

57

Ministri i Brendshëm, Oliver Spasovski, njoftoi në profilin e tij në Facebook se për të përmirësuar kushtet aktuale në dispozicion të Qendrës Pritëse ekzistuese për të huajt, një ndërtesë e re e Qendrës së Pritjes për të Huajt është në ndërtim e sipër, e financuar nga BE nën Kombëtare Programi IPA. Për vitin 2016, përdoruesi kryesor i të cilit është Ministria e Brendshme.

Sipas rekomandimeve të organizatave të shumta ndërkombëtare përgjegjëse për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, si dhe të Avokatit të Popullit si Mekanizëm Parandalues ​​Kombëtar, të shënuar në Raportin Special mbi situatën në Qendrën e Pritjes për të Huaj në Gazi Baba të paraqitur në vitin 2019, ishte e nevojshme për “Marrjen e masave dhe aktiviteteve konkrete për zhvendosjen sa më të shpejtë të Qendrës në një objekt tjetër të përshtatshëm”, që praktikisht nënkuptonte ndërtimin e një objekti të ri të Qendrës së Pritjes për të Huajt, i cili do të përmbushë të gjitha standardet për akomodimin e personave, por edhe sigurinë standardet për funksionimin normal.

Shtë një ndërtesë e vetme, me të njëjtin kapacitet me atë ekzistues, në një vend të përshtatshëm jashtë vendbanimit, pranë unazës, disa kilometra larg vendbanimit Bardhovci, dhe do të harmonizohet me normat dhe standardet ndërkombëtare, duke ndjekur shembullin të të njëjtave qendra në vendet e rajonit. E vendosur në anën verilindore të lokacionit, e mbyllur me oborrin e vet, rrugët dhe hyrjet, domethënë hapësira e mbyllur ka një mbulim prej më pak se 20% të lokacionit të përgjithshëm që është në dispozicion. Mbyllur me oborrin e vet, me masa sigurie të zbatuara plotësisht moderne. I gjithë vendndodhja është e pajisur me një gardh sigurie i cili është një brez mbrojtës i jashtëm, dhe përveç kësaj gardhi një rrip i dytë me gardh mbrojtës formohet rreth ndërtesës, duke formuar kështu rrethin e vet rreth ndërtesës me rrugët e saj të brendshme të hyrjes, në mënyrë të funksionojë pa probleme.qendra si njësi e veçantë e veçantë.