Nikollovski: Me regjistrimin ne marrim të dhëna të sakta për nevojat e qytetarëve (video)

34

“Me kryerjen e regjistrimit, ne marrim të dhëna të sakta mbi drejtimin e duhur të burimeve dhe masave për zhvillimin e qëndrueshëm në shëndetësi, arsim, mbrojtje sociale, mjedis, sektorin e biznesit, tha nënkryetari i ngarkuar me luftimin e korrupsionit dhe krimit, zhvillimin e qëndrueshëm të burimeve njerëzore , Ljupço Nikollovski.

Ai vuri në dukje se përparësia dhe shqetësimi i qeverisë është krijimi i një zhvillimi të qëndrueshëm në çdo fushë dhe qëllimi është të pasqyrojë atë qëndrueshmëri në arsim, mbrojtjen e mjedisit, shëndetin, shoqërinë, ekonominë, kudo ku shteti është një shërbim në shërbim të qytetarëve. . Që të kryhet e gjithë kjo, kryerja e regjistrimit është jashtëzakonisht e rëndësishme.

“Me të dhënat e marra nga regjistrimi, ne marrim udhëzime të qarta për të arritur 17 qëllimet për zhvillim të qëndrueshëm, të cilat, si anëtare e KB, jemi zotuar t’i arrijmë deri në vitin 2030. Këto qëllime bashkojnë tre dimensione: ekonomike, të cilat janë depozitimi efikas i burimeve ekonomike, gjenerimi i zhvillimit dhe rritjes, ambienti, dmth. Burimet natyrore, mbrojtja dhe përdorimi i qëndrueshëm i natyrës, parandalimi dhe lufta kundër ndotjes dhe dimensionit shoqëror që do të thotë solidaritet, lufta “Kundër varfërisë dhe çështjet sociale “, tha Zëvendës Kryeministri Nikollovski.

ZPV Nikollovski theksoi se i gjithë procesi në kushtet e një pandemie është i sigurt, për të cilin janë përgatitur protokolle të veçanta shëndetësore dhe trajnime për regjistrimin, për mbrojtjen e shëndetit të regjistruesve dhe të regjistruarve.

“Me regjistrimin ne marrim informacion të saktë, cilat janë nevojat e qytetarëve, ku nevojiten kopshte dhe shkolla të reja, ku është i nevojshëm staf profesional për të ndihmuar personat me aftësi të kufizuara, spitale të reja, politika efikase të investimeve, disponueshmëria e fuqisë punëtore dhe të dhëna të tjera të rëndësishme për politikat e zhvillimit të qëndrueshëm. Shteti është i dashur duke mbështetur procese që nënkuptojnë zhvillim dhe jetë më të mirë për qytetarët, dhe ky është një veprim patriotik, është patriotik të tregosh rrënjët e tua. “Dhe kjo mundëson regjistrimin, sepse maqedonasit janë në kolonat e regjistrimit, dhe shqiptarëve, turqve, boshnjakëve, serbëve, romëve u jepet mundësia të numërohen”, tha Nikollovski, duke shtuar se përfitimet e regjistrimit janë të mëdha dhe prandaj bashkimi është e nevojshme, jo bojkotoni këtë proces.