Në Tetovë 500 më pak nxënës të regjistruar si fillestarë ,nga ajo që pritej

32

Në afatin e parë të regjistrimit në shkollat ​​fillore në Tetovë janë regjistruar 567 nxënës të klasës së parë më pak se sa pritej sipas numrit të fëmijëve të lindur në vitin 2016 dhe të cilët tani duhet të regjistrohen në klasën e parë. Nuk ka të dhëna të sakta pse numri i pritshëm i nxënësve të klasës së parë është ulur kaq shumë, por kjo ndoshta vjen si pasojë e emigrimit në rritje nga vendi.

“Sipas të dhënave që Sektori për Veprimtari Publike i Komunës së Tetovës i ka marrë nga Zyra e Regjistrimit, dhe i referohet fëmijëve të cilët duhet të regjistrohen në klasën e parë, dhe kanë lindur në vitin 2016 dhe fëmijët e lindur deri më 31.01.2017, rezulton se për vitin shkollor 2022-2023 duhet të regjistrohen 1416 fëmijë. Por ne e dimë që shumë bashkëqytetarë tanë emigrojnë, kryesisht familje të tëra. Ndoshta për këtë arsye deri më sot në shkollat ​​fillore të Tetovës në klasë të parë janë regjistruar vetëm 849 fëmijë. Prej tyre, 705 mësohen në gjuhën shqipe, 134 në gjuhën maqedonase dhe 10 në gjuhën turke. Por ky nuk është numri përfundimtar i nxënësve të regjistruar. “Meqenëse ka edhe dy afate regjistrimi, ka mundësi që ky numër i nxënësve të klasës së parë të jetë pak më i lartë”, tha Nazmi Dauti, shef i sektorit për marrëdhënie me publikun në Komunën e Tetovës.

Sipas Dautit, në këtë vit shkollor shkollën fillore e kanë kryer 1086 nxënës, prej të cilëve 861 mësimin në gjuhën shqipe, 202 në gjuhën maqedonase dhe 100 në gjuhën turke. sdk.mk