Ministri i Finansave Fatmir Besimi: Kompanitë që do të investojnë nuk do t’i kthejnë fondet nga mbështetja financiare për pagat

70

Ministri i Financave Fatmir Besimi theksoi se kompanitë nuk do të kthejnë fondet nga mbështetja financiare për pagimin e pagave për muajt shkurt dhe mars, nëse investojnë të njëjtat para në rritje dhe zhvillim.

Sipas tij, masa do të zbatohet për të gjitha kompanitë që do të investojnë në zhvillim, pavarësisht nëse do të bëjnë fitim ose humbje në fund të vitit.

“Për masën për mbështetje financiare për pagimin e pagave për muajt shkurt dhe mars janë paraparë 1.92 miliardë denarë. Masa pritet të mbulojë 60,000 punëtorë në muaj. Mbështetja financiare do të jetë e shkallëzuar dhe do të arrijë nga 14,500 denarë në 21,776 denarë për punonjës nga paga mujore, “shpjegoi Besimi.

Sipas tij, kriteri për dhënien e masës do të jetë rezultati ekonomik, pra rënia e të ardhurave në nëntor dhe dhjetor 2020 dhe janar 2021, krahasuar me muajt e njëjtë përkatësisht në 2019 dhe 2020.

“Risi e kësaj pakete është përqendrimi në rimëkëmbjen dhe rritjen ekonomike, dhe se pavarësisht nëse ato tregojnë humbje apo sukses, 50% e subvencioneve kërkohet që ligjërisht të shlyhen vitin e ardhshëm, përveç nëse ato fonde investohen në periudhën tjetër të zhvillimi, atëherë do të lirohet plotësisht. “Fokusi është në investimet dhe rritjen, përveç mbështetjes së patch-it të ekonomisë dhe sektorit privat,” tha Ministri i Financave Fatmir Besimi.