Mila Carovska apelon ta përdoren librat digjitalë, të denoncohet shitja e librave të shtypur

32

MPB ka indikacione dhe veprime ku janë shkelur të drejtat materiale të autorëve dhe botuesve të teksteve shkollore, deklaroi ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Milla Carovska duke iu përgjigjur në pyetjen e gazetarëve nëse MASH është e informuar se disa librari shesin komplete të librave shkollorë për klasën e katërt, për të cilat nga ky vit duhet të përdoren digjitale.

“Byroja për Zhvillimin e Arsimit nuk i ka dhënë miratim askujt për printimin e kopjeve. Nëse më thoni se ku janë, atëherë unë do ta raportoja drejtpërdrejt në Ministrinë e Punëve të Brendshme, siç bëra në rastet e mëparshme kur kisha informacione se një gjë e tillë ndodhi dhe ku kishte veprime”, deklaroi Carovska pas pjesëmarrjes në një konferencë për promovimin e edukimi financiar të nxënësve nga shkollat ​​e mesme profesionale.

Theksoi gjithashtu se inspektorët e arsimit janë vazhdimisht në terren për të kontrolluar nëse tekstet shkollore të fotokopjuara përdoren për klasat e katërta, duke apeluar që të përdoren versionet digjitale.