Me urdhëresë qeveritare u aprovua StopKorona! – aplikim mobil elektronik për t’u përcjellë lëvizjet nga të prekurit dhe ata që kan kontaktuar

282

Qeveria shqyrtoi dhe miratoi informacionin për StopKorona! – aplikim mobil për t’u marrë me Kovid-19 dhe ka autorizuar Ministrin e Shëndetësisë, Venko Filipëe, të nënshkruajë marrëveshjen e dhurimit ndërmjet Ndërmarrjes së Teknologjisë së Informacionit “Nextsense” Sh.PK si dhurues dhe Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës së Maqedonisë Veriore si marrës të donacionit .Përdorimi i kësaj aplikacioni celular është në baza vullnetare nga qytetarët e Republikës së Maqedonisë Veriore, dhe detajet e aplikacionit do të paraqiten në një konferencë për shtyp nga Ministri i Shëndetësisë dhe Ministri i Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës.