Mbi 100 mijë euro nga buxheti komunal i Tetovës për paushalle për këshilltarët për vitin 2019

164

linku

https://sdk.mk/index.php/dopisna-mrezha/sovetnitsite-vo-opshtina-tetovo-vkupno-zele-nad-100-000-evra-paushali-za-2019/

https://www.biznisvesti.mk/nad-100-iljadi-evra-od-opshtinskiot-budhet-na-tetovo-za-paushali-na-sovetnitsite/

https://www.slobodenpecat.mk/nad-100-iljadi-evra-od-opshtinskiot-budhet-na-tetovo-za-paushali-na-sovetniczite/

Në rajonin e Tetovës, shumica e parave nga buxhetet komunale janë alokuar për Këshillin e Komunës së Tetovës, gjithsej 103,782, ndërsa të paktën, vetëm një e treta krahasuar me Tetovën, ose 34,224 euro për Këshillin e Jegunovce, sipas bazës së të dhënave dhe hulumtimit të kryer nga Qendra për komunikimet civile nga Shkupi (KKK). Sa i përket këshilltarit në rajonin e Tetovës, në vitin 2019 ata morën shumën më të madhe në Këshillin e Komunës së Tetovës, me 16,993 denarë në muaj, dhe presidentin 22,092. Një total prej 103,782 euro janë alokuar nga buxheti i komunës për vitin 2019 për të gjithë 31 këshilltarët dhe presidentin. Në Jegunovce, shumat e përgjithshme janë më të ultat – 11,464 për këshilltarët dhe 14,903 për presidentin. Ata kanë mbajtur më shumë seanca në Bogovinje 19, ndërsa më pak në Tearce 11.

Shuma totale vjetore e paguar për 1319 këshilltarët dhe presidentët e këshillave në Maqedoni është më shumë se 215 milion denarë ose pak më shumë se 3.5 milion euro, sipas hulumtimit të Qendrës për Komunikime Civile. Shuma e tarifës mujore varet nga numri i banorëve në bashki dhe përcaktohet si përqindje e pagës mesatare në vend. Presidentët marrin 30% më të lartë se këshilltarët. Një kusht për të paguar shumën e njëhershme është të mbash të paktën një seancë në muaj.