Lëvizja Qytetare Rezistenca / Vota për Këshillin Komunal kërkojnë të gjitha partitë që janë në pushtet

45

Në Tetovën heroike kërkojn vota për këshill të gjitha partitë që janë në pushtet.
Bdi-pushtet qendrorë dhe në pushtet lokal në disa komuna.
Pdsh-pushtet qëndrorë
AAA-pushtet qëndrorë
Aleanca-pushtet lokal Gostivar-Vrapçisht
Besa-pushtet lokal-Tetovë-Zhelinë
Tetovarët ju kuptojnë si e keni nda kulaçin për një grup të caktuar tuajin nëpër udhëheqësitë politike, andaj me 20 gusht do e kuptoni gabimin që e keni bë me Tetovën dhe tetovarët , jo që do e kuptoni por realisht do e kuptoni se tetovarët ju kanë kuptuar tash më se kush jeni dhe çka bëni.