LEVICA / Gjykata Kushtetuese do të mbajë seancë përgatitore për anulimin e mundshëm të Ligjit të Regjistrimit

27

Levica e sfidoi këtë ligj në janar 2021, për katër arsye.

Më shumë se gjashtë muaj pas nismës së paraqitur të së Majtës për të sfiduar Ligjin e diskutueshëm mbi Regjistrimin e Popullsisë, Familjeve dhe Banesave në Republikën e Maqedonisë, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë – për nesër (e enjte, 7 korrik 2021), duke filluar nga ora 10:00, caktoi një seancë përgatitore për të sqaruar çështjet ligjore në këtë rast, në përputhje me nenin 29 të Rregullores së Gjykatës, dhe në emër të ankuesit – në të do të marrin pjesë prof. Dr. Dimitar Apasiev, si një përfaqësues i ftuar nga e Majta.

Përndryshe, e majta e sfidoi këtë ligj në janar 2021, për katër arsye: (1) që kryerja e një regjistrimi në mes të një pandemie është një krim, sepse ky operacion masiv në terren rrezikon shëndetin publik; (2) se Ligji i Regjistrimit është në konflikt të drejtpërdrejtë me tre ligje të veçanta për menaxhimin e krizave, të cilat zbatohen detyrimisht në kushtet e krizës shëndetësore, e cila rrezikon sigurinë ligjore të qytetarëve dhe minon shtetin e së drejtës; (3) se Ligji është në kundërshtim me normat e detyrueshme të së drejtës ndërkombëtare dhe me standardet e vendosura ndërkombëtare të cilave u referohet në mënyrë të gabuar; dhe (4) që Ligji shkel privatësinë e qytetarëve në mënyrë të qartë joproporcionale me qëllimet e përcaktuara statistikore, në mënyrë që të rregullojë rezultatet dhe të fabrikojë realitetin përmes një procesi të etno-inxhinierisë së falsifikuar.

Ne sinqerisht shpresojmë dhe i bëjmë thirrje publike Gjykatës Kushtetuese të veprojë në përputhje me kompetencat e saj kushtetuese dhe të paktën një herë të guxojë të jetë një “roje e vërtetë e Kushtetutës” duke shfuqizuar këtë ligj të kontrabandës – duke hapur kështu rrugën ligjore për një vonesë të arsyeshme në regjistrimin në një të ardhme të parashikueshme dhe për miratimin e një ligji plotësisht të ri, i cili do të përfshijë të gjitha rekomandimet dhe standardet ndërkombëtare të EUROSTAT dhe të Kombeve të Bashkuara.

PARTIA POLITIKE Levica(E majta )