Dhe kjo është e mundur në Maqedoni-Vinicë në NPK Slidarnost: Puntorët morën pagë prej 100 denarë ?!

43

Qindra punëtorë të ndërmarrjes komunale “Solidarnost” nga Vinica dje u paguan pagën për maj në vlerë prej 100 denarë.

Organizata sindikale në kompani konfirmoi këtë pagesë, duke shpjeguar se situata financiare aktualisht nuk i lejon punëtorët të marrin shuma të rregullta të pagave.

  • Është e vërtetë që paga e majit prej 100 denarë u është paguar të punësuarve, dhe arsyeja për këtë është se nuk ka ndërprerje në shlyerjen e detyrimeve për kontribute për sigurime shëndetësore dhe pensionale. Ne tashmë kemi mbajtur një takim të kolegjiumit të ekspertëve në të cilin drejtori i kompanisë informoi se për shkak të detyrimeve të duhura për shkak të vendimeve gjyqësore pretendimet e vjetra për K-15, pagesa e largimit nga puna, shpërblimet e punonjësve, etj ishin paguar, për shkak të të cilave nuk ka fonde të mjaftueshme për të paguar një pagë të rregullt. Këto janë borxhe nga dhjetë vjet më parë, shuma e të cilave është rreth shtatë milion denarë, dhe ato kanë mbërritur për mbledhje vetëm tani – tha Pavle Stojkovski, duke vepruar. Kryetar i organizatës sindikale “Solidariteti”.

Për nesër është caktuar një takim i sindikatës me drejtorin e ndërmarrjes dhe kryetarin e Komunës së Vinicës, gjatë të cilit do të diskutohet për gjendjen e dobët financiare dhe do të kërkohet një mënyrë për zgjidhjen e detyrimeve ndaj punëtorëve.