KRE ka filluar procedurë për heqjen e licencave të dy kompanive që furnizojnë energji elektrike Mister Energy dhe U-Power (video)

54

KRE filloi një procedurë për heqjen e licencave të dy furnizuesve të energjisë elektrike, për shkak të sjelljes së keqe në treg.MISTER ENERGY dhe U-POWER Edhe pse ata ishin paralajmëruar disa herë në kohë për të siguruar të gjithë sasitë e nevojshme të energjisë elektrike për klientët e tyre, ata nuk e bënë këtë, vetëm për të kompensuar mangësitë nga rezervat Mepso që kompania përdor në raste të jashtëzakonshme. Duke vepruar kështu, ata rrezikuan të gjithë sistemin energjetik. KRC thotë se deri më tani rreth njëqind kompani janë ankuar për probleme me furnizuesit, por ata sigurojnë që furnizimi i familjeve është i qëndrueshëm.Disa kompani janë përpjekur të manipulojnë konsumatorët. Ata i ndërprenë kontratat para kohe, dhe derisa u gjet një furnizues i ri, në vend të të njëjtit, ata faturuan energjinë elektrike me një çmim të ri, i cili është kundër rregullave.

Rregullatori do të kërkojë në të ardhmen që ata të jenë në gjendje të ndëshkojnë furnizuesit, dhe jo ta bëjnë këtë përmes Inspektoratit të Tregut.

Bislimovski theksoi se për momentin çmimi i energjisë elektrike në bursa po thyen rekorde, por ata shpresojnë se situata do të stabilizohet.