Komisioni i Venecias do të kontrollojë dekretet e urgjencës të miratuara nga qeveria për gjendje të jashtëzakonshme

183

linku https://lider.com.mk/makedonija/venecijanskata-komisija-kje-gi-kontrolira-uredbite-doneseni-od-vladata-vo-vreme-na-vonredna-sostojba/

Dekretet e qeverisë të miratuara gjatë gjendjes së jashtëzakonshme do të rishikohen nga Komisioni i Venecias, njoftoi Republika.

Qeveria duhet të paraqesë dekretet që ka miratuar që nga fillimi i gjendjes së jashtëzakonshme në Komision për të parë nëse ka shkelje të Kushtetutës dhe nëse ato lidhen drejtpërdrejt me gjendjen e jashtëzakonshme.

Komisioni konsideron se duhet të ketë rregulla të sakta për funksionimin e shtetit dhe sistemit në raste urgjence, edhe pse Maqedonia nuk ka ligj për gjendje të jashtëzakonshme.

Në mungesë të rregullave të brendshme, është e nevojshme të respektohen rekomandimet dhe mendimet e Komisionit të Venecias që edhe në gjendje të jashtëzakonshme, rregulli i ligjit duhet të respektohet pa kushte, thotë Komisioni i Venecias.
Komisioni po kërkon gjithashtu rishikim parlamentar dhe gjyqësor të të gjitha akteve të miratuara nga qeveria dhe presidenti në raste urgjente për të mbrojtur shtetin e ligjit.

Por duke qenë se aktualisht nuk ka Parlament funksionues në Maqedoni, do të jetë e mundur ta bëjë këtë nga përbërja e re pas zgjedhjeve.

Kjo kërkesë nga Komisioni i Venecias nuk vlen vetëm për Maqedoninë, por për të gjitha vendet ku një gjendje e jashtëzakonshme është deklaruar për shkak të koronavirusit.

Pasi Komisioni të ketë hartuar të gjitha ligjet e miratuara nga shtetet e jashtëzakonshme, ato do t’i dërgohen Këshillit të Evropës për një raport.

Që nga fillimi i gjendjes së jashtëzakonshme, qeveria ka miratuar rreth 120 dekrete, të paktën 80 prej të cilave nuk janë revokuar dhe të merren me efektet e infeksionit.

Më e diskutueshme prej tyre ishte rregullimi për pagimin e pagave për punonjësit e ish-SPO. Sidoqoftë, Dekreti i Qeverisë i miratuar me ligj nxori edhe një ligj për burimet minerale, si dhe për eksportin e diamanteve, një urdhëresë për zbatimin e ligjit për dhurime dhe sponsorizime në aktivitetet publike, një ligj për automjetet, etj.