Kisha Ordotokse Maqedonase kërkon shtyrjen e regjistrimit, dhe “Etika në fe” të bëhet lëndë e veçantë

49

Sinodi i Kishës Ortodokse Maqedonase – Kryepeshkopata e Ohrit reagon ndaj njoftimeve për një ndryshim në konceptin e arsimit fillor dhe kërkon që lënda Etika në Fetë të mbetet në procesin arsimor si një lëndë e veçantë, e cila do të sigurojë arsimimin dhe edukimin e fëmijëve sipas besimeve të tyre fetare. Sinodi i Shenjtë i Ipeshkvijve (SAS) i Kishës Ortodokse Maqedonase – Kryepeshkopata e Ohrit, në sesionin e saj të rregullt, të mbajtur më 25 shkurt 2021, duke shqyrtuar aktivitetet aktuale të kishës, i kushtoi vëmendje të veçantë kushteve aktuale, ngjarjeve dhe fenomeneve dhe lëshoi ​​deklaratën e mëposhtme .

Sinodi i Shenjtë i Ipeshkvijve (SAS) i KOM- Kryepeshkopata e Ohrit, kategorikisht bashkohet luftës për respektimin e jetëve njerëzore, shëndetit dhe lirisë, si dhe kundër diskriminimit të të gjitha llojeve, por në të njëjtën kohë këmbëngul se çdo përpjekje për të rishikuar sistematikisht vlerat dhe pikëpamjet që dalin nga Krishtërimi Ortodoks është akt diskriminimi. Në këtë kontekst, ka vërejtje domethënëse në lidhje me Ligjin e ri për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Dhuna ndaj Gruas dhe Dhunës në Familje, si dhe konceptin e ri për arsimin fillor, i cili do t’i paraqitet institucioneve kompetente.

Me këtë rast, kujtojmë se shteti është i detyruar të sigurojë arsimim në përputhje me besimet fetare të prindërve, që do të thotë se askush nuk ka të drejtë të imponojë edukim dhe edukim të fëmijëve në kundërshtim me besimet fetare të prindërve të tyre. Përveç sa më sipër, ne besojmë se programi mësimor i lëndës “Etika në Fetë” duhet të gjejë pa kushte një vend të përshtatshëm në konceptimin e ri gjatë gjithë arsimit fillor.

Sinodi i Shenjtë i Ipeshkvijve (SAS) i KOM- Kryepeshkopata e Ohrit,me shumë shqetësim konsideroi shfaqjen e tendencave anti-kisha, të cilat, me vetëdije ose pa vetëdije, shkelin unitetin dhe pastërtinë e besimit ortodoks, si dhe rendin shpirtëror dhe kanunor. Manifestime të tilla demonstrohen kryesisht në rrjetet sociale, ku përmes frymës së dënimit dhe për disa të pretenduar “devijim nga kanunet e shenjta” ka një arsye për të ofenduar popullin besnik. Ata që qëndrojnë prapa platformave: “Fjala kundër sekteve”, “Ortodoksia Katolike – analiza”, “Maqedonia Ortodokse”, “Ortodoksia e Shenjtë”, “Fjala e Zotit”, “Për herë të fundit”, “Simoni i Kirenit”, “Manastiri i Shën Gavril Lesnovski ”dhe disa të tjerë, me dashuri janë thirrur të lënë shpirtin shpifës dhe joshës dhe t’i kthehen bindjes ndaj Kishës së Shenjtë.

Për shkak të përkeqësimit të situatës epidemiologjike me krizën kovide në vendin tonë, Sinodi shpreh shqetësim dhe rekomandon përkohësisht, duke ndjekur shembullin e vendeve të tjera evropiane, të cilat për të njëjtat arsye tashmë kanë shtyrë regjistrimet e planifikuara dhe vendi ynë të ndjekë shembullin e tyre, duke respektuar protokollet shëndetësore. Gjithashtu, Sinodi shpreh shqetësim në lidhje me procedurën e shpallur për ndryshimin e rrugëve në qytetin e Shkupit të figurave meritore të kishës dhe kombëtare, lexohet në deklaratën integrale.