Këshilli i KE-së: Maqedonia të përmirësojë kushtet në burgjet e “Idrizovës” dhe Shuto Orizares

49

Komiteti Evropian për Parandalimin e torturës dhe trajtimit çnjerëzor ose degradues ose ndëshkimit (CPT) në raportin e tij të vitit 2020 thekson se Maqedonia duhet të krijojë një shërbim profesional burgu dhe të sigurojë kushte më të mira për të paraburgosurit në burgjet Idrizovë dhe Shkup.

Komiteti thekson se intensifikoi dialogun e tij të vazhdueshëm përmes bisedimeve të nivelit të lartë, ndërsa më 9 dhjetor të vitit të kaluar delegacioni i tij diskutoi me Kryeministrin dhe Ministrin e Drejtësisë.

Sipas një raporti nga ky organ i Këshillit të Evropës, gjërat po lëvizin në një drejtim pozitiv gjatë gjithë kohës, por ka akoma “çështje serioze për t’u zgjidhur”.

“Bisedimet e nivelit të lartë, në të cilën përfshihet Kryeministri i Maqedonisë, tregojnë përkushtimin e autoriteteve të Maqedonisë për t’u përfshirë dhe zbatuar rekomandimet e Komitetit”, theksoi Presidenti i KPT-së, Alan Mitchell