Kallëzim penal për ish-drejtorin e një shkolle të mesme në Kërçovë

426

Zyra e jashtme për punë kriminale Kërçovë, ka shtruar kallëzim penal kundër N.B (42), për shkak dyshimit të bazuar për kryerjen e veprës penale “shpërdorim të detyrës zyrtare dhe autoritetit”.

Ai, gjatë vitit 2017-të dhe vitit 2018-të, si drejtor i shkollës së mesme komunale “DRITA” në Kërçovë, profesorëve G.F dhe D.J nuk ua anuloi kontratat e tyre të punës pa afat dorëheqjeje për shkak shkeljes së rregullit të punës dhe disiplinës me mungesë të paarsyeshme nga puna më shumë se tre ditë pune. Me këtë, i denoncuari, profesorëve u ka mundësuar arritjen e dobisë pronësore të kundërligjshme”, sqaroi Stefan Dimoski zëdhënës i SPB – Ohër.