Fatmir Besimi / Financat publike dhe dokumentet e buxhetit të vlerësuara si transparente nga U.S. Departament of State.

62

👉🏻Ministria e Financave publikon të dhëna për realizimin e buxhetit në nivel mujor, për lëvizjen e borxhit publik në bazë tremujore, ndërsa strategjia fiskale përditësohet çdo vit.📌Hapat më të rëndësishëm që janë ndërmarrë në drejtim të transparencës së financave publike janë: ✔️Numëruesi fiskal ✔️Kalendari i rregullativës tatimore ✔️Aplikacioni – Buxheti i qytetarëve ✔️Portali Financa të hapura ✔️Vegla – Shpenzime kapitale dhe ✔️Vegla për borxhin bublik.📃Raportet e klimës së investimeve të përpiluara nga US. Department of State sigurojnë informacione për klimën e biznesit për më shumë se 170 ekonomi.🔷Ministria e Financave dhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut mbeten të përkushtuara për sigurimin e transparencës dhe llogaridhënies së financave publike dhe dokumenteve të buxhetit.

https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/north-macedonia/?fbclid=IwAR2drrt6XMmtlY2Sc6HOOXAoxgWwKOnClStDI2MueB32fP8rcV23qoiC6pw