Enti shtetëror për statistikë bën THIRRJE për aplikim të kandidatëve për instruktor dhe regjistrues rajonal

72

Enti shtetëror për statistikë përmes një njoftimi ka bërë Thirrje për aplikim të kandidatëve për instruktor rajonal dhe regjistrues.

Aplikimi bëhet në mënyrë elektronike kurse afati i fundit për aplikim është 5 gushti.

Ja njoftimi i Enti shtetëror për statistikë

THIRRJE për aplikimin e kandidatëve për instruktor rajonal / regjistrues rajonal

Të gjithë personat e interesuar që dëshirojnë të jenë pjesë e ekipit që do të kryejë Regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave 2021 janë të ftuar të aplikojnë për këtë thirrje.

Aplikimi bëhet në mënyrë elektronike në adresën e mëposhtme https://popis2021.stat.gov.mk, e cila gjithashtu rendit kushtet që aplikantët duhet të plotësojnë.

Afati i aplikimit është 5 gusht 2021.

Merr pjesë në Regjistrimin 2021!