Banka Popullore e RMV -së : Kreditë për strehim u rritën me 15.1% këtë vit

43

Në korrik, analizuar sipas qëllimit të huave të dhëna për individët,
në kreditë konsumatore dhe ato të strehimit, si kategoritë më të zakonshme, është
rritje mujore prej 0.8% dhe 2.0%, respektivisht, me rritje vjetore prej 7.4% dhe
15.1%, respektivisht, njoftoi Banka Popullore.

Këtë muaj, kreditë e makinave ishin më të ulëta me 1.5% dhe 17.3%, respektivisht në baza mujore dhe vjetore, ndërsa kreditë e dhëna në kartat e kreditit u ulën me 0.2% dhe 9.5%, respektivisht në baza mujore dhe vjetore. Balancat negative në llogaritë rrjedhëse ranë me 2.3% në baza mujore, ndërsa në bazë vjetore ato u rritën me 4.2%. Kreditë e miratuara në baza të tjera në korrik u ulën me 21.4% në baza mujore, ndërsa në bazë vjetore ato ishin më të ulëta me 26.3%.