AD ESM pushon punëtorët, por në të njëjtën kohë publikon njoftime të reja

44

Sindikata e Punëtorëve të Energjisë, Minierave dhe Industrisë – SSERI shkroi në faqen e saj në Facebook se AD ESM në periudhën kur pushon nga puna punëtorët me shpjegimin e zvogëlimit të kostove të punësimit dhe trajnimit të ri, i vendosi ata 100 kilometra nga vendi i vendbanimit, në të njëjtën periudhë shpall shpalljen e tretë për punësime të reja.