22 automjete janë konfiskuar në Tetovë për shkak se ishin me regjistrim të skaduar

77

Që nga hyrja në fuqi e ndryshimeve të reja në Ligjin për Sigurinë e Trafikut Rrugor në fund të Dhjetorit të vitit të kaluar,

për shkak të regjistrimit të skaduar për më shumë se 6 muaj në zonën e SPB Tetovë, gjithsej 26 automjete (TE -22 dhe GV-4) janë konfiskuar përkohësisht,

gjithashtu për shkak të zhurmës së lartë është konfiskuar edhe një automjet (TE).

Automjetet do të mbahen për 90 ditë, kurse pas skadimit të afatit të njëjtat do t“ju dorëzohen pronarëve të tyre.