Tv Kanal 5-video / Shkollat e mesme të RMV vetëm një vend më lartë se Kosova në PISA testet …

335

linku https://kanal5.com.mk/articles/399788/makedonskite-srednoshkolci-vo-regionot-podobri-samo-od-kosovskite

Vendi është në fund të tabelës për PISA Testin e njohurive globale dhe aftësive të nxënësve të shkollave të mesme për vitin 2018 në mbarë botën që janë shpallur sot nga Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim.Megjithëse nxënësit e shkollave të mesme në Maqedoni kanë bërë një përparim minimal në testin ndërkombëtar në krahasim me vitin 2015, rezultatet prapë janë të dobëta. Nxënësit tanë u vendosën në vendin e 67-të në renditjen e 79 vendeve. Vetëm nxënësit nga Kosova janë më të dobët në rajon, ndërsa 15-vjeçarët nga Sllovenia treguan rezultatet më të mira.Profesori Petar Atanasov fajëson performancën e dobët për tre gabime strategjike në sistemin arsimor –

reforma të gabuara,

staf të dobët

dhe partizim të arsimit jo investues

Një hap prapa në arsim është investimi në kuantitet (sasi), jo në kualitet (cilësi), tha Atanasovi.

Vendet aziatike renditen përsëri në vendin më të lartë në rezultate. E para në listë është Kina, pastaj Singapori dhe Macao. Nga vendet evropiane, Estonia është me gradën më të lartë, e cila është në vendin e pestë.

Testi PISA është një studim ndërkombëtar i bërë çdo tre vjet dhe përdoret si një tregues se cilat vende po përgatisin të rinjtë më së miri për sfidat e ardhshme të jetës.

PISA 2018 results. Click graphic to view full size.