Sondazhi i fundit IPIS e udhëhequr nga Vladimir Bozhinovski – Vlajko për partitë politike në RMV

257

Instituti për Kërkime Politike nga Shkupi (IPIS) zhvilloi një sondazh të shkurtër telefonik në periudhën midis 1 dhe 4 Mars 2021 mbi 1109 të anketuar të rritur në Republikën e Maqedonisë.

Anketa IPIS shton gjithashtu:
“Për të vëzhguar rëndësinë dhe paanësinë e hulumtimit, u krijua një pyetësor i paanshëm dhe objektiv mbi bazën e të cilit më vonë u krye sondazhi. Hulumtimi u krye duke përdorur një mostër të rastësishme që ishte shtresuar për të ruajtur përfaqësimin e popullsisë në Republikën e Maqedonisë. Ai vëzhgoi specifikat demografike të popullsisë si struktura gjinore, grupmoshat, niveli i arsimit dhe përkatësia etnike, me ndarjen e duhur të të anketuarve sipas vendbanimit dhe përfaqësimit rajonal, me Shkupin që merret si një entitet i veçantë për shkak të veçorive të tij.

Sondazhi u krye për nevojat e IPIS në mënyrë që të analizohen vlerësimet e palëve. Sondazhi financohet nga fondet e vetë IPIS.

Bashkangjitur janë rezultatet e sondazhit në lidhje me vlerësimin e partive politike. “

https://kanal5.com.mk/najnova-anketa-na-ipis-na-vladimir-bozhinovski-vlajko-za-politichkite-partii/a464284