Shporta e sindikatës u rrit në prill me 200 denarë krahasuar me marsin

52

Llogaritjet e Federatës së Sindikatave të Maqedonisë tregojnë se shporta sindikale që llogarit kostot minimale mujore të një familje me katër anëtarë në prill u rrit me 204 denarë në krahasim me marsin.

Sipas të dhënave të tyre, kjo rritje është rezultat i rritjes së dukshme të kostos së jetesës në Prill, përkatësisht ushqimit dhe pijeve me 1.2 përqind, higjenës me 1.1 përqind dhe veshjeve me një përqind. Deklarata e tyre tha se kjo tregon se kërkesa e tyre për një rritje të pagës minimale është e justifikuar sepse as mesatarja dhe as dy pagat minimale nuk mbulojnë Shportën Minimale të Sindikatës.

Sipas të dhënave të tyre, në mënyrë që një familje prej katër anëtarësh të mbulojë shpenzimet themelore, atyre u mungojnë 3,596 denarë, prandaj rregullimi i pagës minimale nuk do të ishte dashur të bënte me tejvotimin e punëtorëve.

“Shuma e pagës minimale të harmonizuar me 235 denarë, në vend të 446 denarë siç tregoi SSM, është e papërfillshme për shkak të rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore dhe pijeve, veshjeve dhe higjienës që janë pjesë integrale e Shportës Minimale të Sindikatës,” tha ne nje deklarate.