Shkup / Ora policore shkurtohet për një orë, nga nesër fillon në ora 21:00 zgjat deri në ora 5:00

663

Kryeministri teknik i Maqedonisë së Veriut në FB paraqiti ndryshimet më të reja lidhur me lëvizjet e qytetarëve të gjitha moshave dhe grupeve