Sergej Samsonenko ka blerë 5000 aksione në ZHITO POLLOG TETOVË

296

linku https://emagazin.mk/serge-samsonenko-kupi-5-000-akcii-od-zhito-polog/

Raporti i Ndryshimit të Pronësisë së Aksionarëve

Në bazë të nenit 38 të Rregullave të Listimit të Bursës së Maqedonisë AD Shkup, ne ju informojmë për informacionin e mëposhtëm të ndjeshëm për çmimet:

  • Aksionari Sergey Samsonenko ka fituar 5000 aksione të zakonshme votimi të lëshuara nga Zhito Polog AD Tetovë dhe tani zotëron gjithsej 8650 aksione të zakonshme votimi të lëshuara nga Zhito Polog AD Tetovë, që përfaqëson 15.45% të numrit të përgjithshëm të aksioneve të emetuara. të kompanisë.
  • Aksionari ZK PELAGONIJA AD – Manastiri shiti 5000 aksione të zakonshme votimi të lëshuara nga Zhito Polog AD Tetovë dhe tani zotëron gjithsej 5047 aksione votimi të zakonshëm të lëshuara nga Zhito Polog AD Tetovë, që përfaqëson 9,01% të numrit të përgjithshëm të aksioneve të emetuara. aksionet e kompanisë.