Sa ishin të ardhurat mujore të Nazim Bushit si ish kryetar i Bordit në Makedonski Telekom ?(dokument zyrtar)

54

Transparenca e punës dhe bërja e saj publike do jetë shkatërrimtarja e shumë politikëbërësve në RMV të dy nacionaliteteve .Edhe pse ka ligj mbi transparencën në RMV që obligon të mbi 1300 insitucionet shtetërore ë formuara nga Qeveria të bëjnë publike punën dhe tenderimet ,por edhe emrat e të punsuarëve ,vetë institucione ose organe brenda qeveritare nuk e bëjnë pra nuk i përmbahen , diku për shkak të presioniot qytetar për njerzit të zgjedhur qofshin si këshilltar , që marrin dhe vjelin plus paushalle deri 60.000 denarë ,a janë edhe diku tjetër të punsuar, vjen në shprehje edhe partizimi i skajshëm ,familjarizmi etj .Por e vërteta mbase vonon por një ditë del në shesh ,kot e kot…përgjegjësi nuk jep askush as llogari para organeve gjyqësore …pra është krijuar një rreth vicioz si sëmundje ngjitëse …që vazhdon nga periudha të ndryshme posaçërisht nga Qeverisja VMRO-DPMNE-BDI kur kryeministër ishte Nikolla Grujevski ku nga të gjitha eshallonet kishte edhe dy-tre fish zgjedhje në Borde e këshilltarë nga të njëjtit njerëz shfrytëzues ,kjo vazhdoi edhe me Qeverine LSDM-BDI … por portali

https://seinet.com.mk/

hapi dritaret e veta për transparencë …duke hulumtuar gjetëm edhe

gjetëm edhe ate se si ish drejtori i Bordit të Makedonski Telekomit Nazim Bushi i cili asaj kohe ishte Kryetar i Bordit të Makedonski Telekomit është vlersuar me të ardhura mujore më të mëdha se se Zharko Llukoski drejtori gjeneral

Ankesat e puntorëve shqiptar tek Makedonski Telekom në media dhje rrjete sociale aso kohe se në Makedonski Telekom nuk pati drejtorë tjerë të emëruar shqiptar dhe ngritje të shqiptarëve në vertikalë dhe horizontalë,dhe posaçërisht mos ngritje të rrogave në përgjithësi të administratës dhe të shërbimeve tjera pa dallim nacionaliteti tash po vërtetohen …në Tetovë thonë më ngat gusha se fusha