RMV / Për një vit,u shtuan 5,500 familje të tjera që mbijetojnë me ndihmë sociale

52

Numri i përfituesve të mirëqenies sociale është rritur për rreth 5,500 familje që nga fillimi i pandemisë deri në fund të vitit të kaluar.

Para pandemisë, 27,000 familje ishin regjistruar në sistemin e marrësve të ndihmës minimale të garantuar, dhe bazuar në të dhënat nga pagesa e dhjetorit, numri është 32,500 familje.Kjo, sipas Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, është për shkak jo vetëm të përkeqësimit të situatës, por edhe për lehtësimin e kritereve për familjet për të hyrë në këtë kategori të cenueshme të qytetarëve.